Lles

Rhoi lles wrth wraidd addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth ragorol

Codi cyrhaeddiad gyda lles

Codi cyrhaeddiad gyda lles

Creu amgylchedd dysgu cynhwysol sy'n cefnogi ac yn meithrin y lefelau uchaf posibl o les emosiynol, gan gyflymu cynnydd a sicrhau gwell canlyniadau personol.

Codi Cyrhaeddiad gyda Lles

Mae Microlink yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Amseroedd Addysgu i lansio rhaglen gyffrous i wella ysgolion o'r enw Codi Cyrhaeddiad gyda Lles.

https://courses.teachingtimes.com/bundles/raising-attainment-with-wellbeing

Arweinyddiaeth Ddofn

Rydym hefyd yn lansio ein rhaglen Arweinyddiaeth Ddofn sy'n rhoi lles wrth wraidd arweinyddiaeth, yn enwedig mewn cyfnod heriol a thymhestlog.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: education@microlinkpc.com

Lawrlwythwch y Llyfryn -I ddysgu mwy am Arweinyddiaeth Dwfn lawrlwythwch y llyfryn hwn