Myfyrwyr

Cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun

Myfyrwyr 

Os ydych yn credu bod gennych angen dysgu ychwanegol neu'n teimlo bod angen rhywfaint o gymorth arnoch yn yr ystafell ddosbarth, y peth cyntaf i'w wneud yw dweud naill ai wrth eich athro neu'ch rhieni.

Byddant yn eich helpu i nodi sut i wneud dysgu'n haws. Gallai'r oedolyn awgrymu rhywfaint o astudiaeth ychwanegol, neu efallai y byddant yn cynnwys gweithwyr proffesiynol eraill fel meddygon, aseswyr neu therapyddion lleferydd i geisio darganfod y ffordd orau o gefnogi eich dysgu.

Efallai y bydd technoleg yn gallu eich helpu ar hyn o bryd. Mae llawer o opsiynau ar gael. Yn Microlink rydym yn gwybod popeth am yr offer sy'n gwneud dysgu'n haws. Rydych yn unigryw ac yn hytrach na chadw at reolau caeth a dulliau anhyblyg, rydym yn croesawu amrywiaeth ac yn rhoi'r offer i chi ddysgu'n effeithiol a gwneud dysgu'n hwyl.