Gweithiwr Addysg Proffesiynol

Athrawon, darlithwyr ac athrawon

Nodi anghenion myfyriwr

Rydym yn darparu offer arloesol sy'n helpu athrawon i nodi heriau dysgu penodol myfyriwr. Mae hyn yn eich galluogi i'w helpu i gael mynediad i'r cwricwlwm gyda'r un angerdd â'u cyfoedion.

Cefnogi eich myfyrwyr

Fel prif gyflenwr technoleg gynorthwyol Ewrop, mae Microlink yn y sefyllfa unigryw o weithio gyda'r holl brif gwmnïau yn y maes. Mae hyn yn rhoi modd i ni ddod o hyd i'r offer mwyaf priodol i gefnogi anghenion eich myfyrwyr. Drwy hyfforddiant, gallwch chi a'ch myfyrwyr gael y gorau o dechnoleg gynorthwyol. Ers 25 mlynedd rydym wedi helpu mwy na chwarter miliwn o bobl drwy lawer o atebion wedi'u haddasu.

Chi'r Addysgwr

Gall defnyddio technoleg cyfathrebu yn effeithiol yn eich ystafell ddosbarth olygu'r gwahaniaeth rhyngoch chi'n wirioneddol gyrraedd un o'ch myfyrwyr ac ni allant gysylltu â'ch addysgu. Gall y dechnoleg gywir, a ddefnyddir yn dda, newid golwg o rwystredigaeth ar wyneb myfyriwr i wên gyffrous gan eu bod o'r diwedd yn deall cysyniad anodd. Rydym yn cynnig hyfforddiant i athrawon yn unol â'r cwricwlwm i helpu i gael y gorau o'r atebion hyn.

Gwella Dysgu gyda Thechnoleg Cyfathrebu

Mae ysgolion da yn ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd newydd o helpu plant i ddysgu. Mae datblygiadau newydd fel diwygiadau AAA y llywodraeth yn parhau i godi'r bar.

Rydym yn gweithio gyda grŵp o ysgolion i brofi sut y gall athrawon a disgyblion ddefnyddio technoleg yn fwy effeithiol mewn addysgu a dysgu. Rydym yn darganfod pa atebion sy'n gweithio orau ac i bwy, sut i sicrhau'r hyfforddiant cywir, a sut y gellir ei ymgorffori ar draws y system.

Gwyliwch y gofod hwn am ddiweddariadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â ni.