Ynglŷn â chwcis

Ffeil yw cwci sy'n cynnwys dynodydd (llinyn o lythrennau a rhifau) a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe ac sy'n cael ei storio gan y porwr. Yna caiff y dynodwr ei anfon yn ôl i'r gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd.

Gall cwcis fod naill ai'n gwcis "parhaus" neu'n gwcis "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau'n ddilys tan y dyddiad terfyn, oni chaiff ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe ar gau.

Nid yw cwcis fel arfer yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n adnabod defnyddiwr yn bersonol, ond efallai y bydd gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei storio amdanoch yn gysylltiedig â'r wybodaeth a gedwir ac a geir o gwcis.

Cwcis a ddefnyddiwn

Rydym yn defnyddio cwcis at y dibenion canlynol:

(a) dilysu – rydym yn defnyddio cwcis i'ch adnabod pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan ac wrth i chi lywio ein gwefan;

(b) diogelwch – rydym yn defnyddio cwcis fel elfen o'r mesurau diogelwch a ddefnyddir i ddiogelu cyfrifon defnyddwyr, gan gynnwys atal defnydd twyllodrus o fanylion mewngofnodi, ac i ddiogelu ein gwefan a'n gwasanaethau yn gyffredinol;

(c) dadansoddi – rydym yn defnyddio cwcis [i'n helpu i ddadansoddi defnydd a pherfformiad ein gwefan a'n gwasanaethau; a

(d) caniatâd cwcis – rydym yn defnyddio cwcis i storio eich dewisiadau mewn perthynas â defnyddio cwcis yn fwy cyffredinol.

Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth

Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio cwcis a gall y cwcis hynny gael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am ddefnydd o'r wefan drwy gwcis. Defnyddir y wybodaeth a gesglir sy'n ymwneud â'n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd o'n gwefan. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: https://www.google.com/policies/privacy/.

Rydym yn defnyddio Facebook Pixel mewn ffordd debyg. Mae'n casglu gwybodaeth o'ch ymweliad â'n gwefan y mae'n ei rhannu â'ch cyfrif Facebook. Mae'n ein galluogi i wneud ein hysbysebion Facebook yn fwy perthnasol i'n cynulleidfa darged. Mae'n ein galluogi i olrhain ymweliadau â'n gwefan o ganlyniad i'n hysbysebu ar Facebook. Gallwch hefyd weld eich gosodiadau hysbysebion Facebook a diweddaru eu dewisiadau ar unrhyw adeg. Mae polisi cwcis Facebook yma: https://www.facebook.com/policies/cookies

Rheoli cwcis

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis a dileu cwcis. Mae'r dulliau ar gyfer gwneud hynny yn amrywio o borwr i borwr, ac o fersiwn i fersiwn. Fodd bynnag, gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am flocio a dileu cwcis drwy'r dolenni hyn:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Bydd blocio pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.

Os byddwch yn blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.