Cysylltwch â Ni

Estyn allan a gadael i'r arbenigwyr gyflawni

Cyfeiriad

Tŷ Microlink
Lôn Brickfield
Ford Chandler
Hampshire
Rheol Sefydlog 53 4DP

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Gwener: 9am – 5:30pm

Ffoniwch Ni

02380 240 300

Gofyn am alwad yn ôl

Methu mynd drwodd i ni ar unwaith?
Beth am roi cynnig ar ein ffurflen gais galw yn ôl hawdd ei defnyddio.

Gofyn am alwad yn ôl

Gwerthiannau Corfforaethol

Llinell dir: 02380 240 398

Ebost: wpa@microlinkpc.com

Mynediad i'r gwaith

Llinell dir: 02380 240 375

Ebost: atw@microlinkpc.com

DSA

Llinell dir: 0330 555 0 999

  • Opsiwn 1: Gorchmynion Newydd neu Eithriadol
  • Opsiwn 2: Gosod / Gosod o Bell
  • Opsiwn 3: Cymorth Technegol neu Atgyweirio Parhaus

Ffôn am ddim arall:
0800 999 26 20

E-bost:

Rhif Relay UK (NGTS gynt): 18001 02380 240300

Adborth

Mae lefel y gwasanaeth a ddarparwn yn bwysig i ni ac rydym yn gwerthfawrogi'r holl adborth a dderbynnir.

A fyddech cystal â chymryd eiliad i lenwi ein ffurflen adborth gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd hyn yn ein galluogi i gael cipolwg gwerthfawr ar welliannau a syniadau posibl ar gyfer y dyfodol.

Ffurflen Adborth

Cefnogi

Fel prif ddarparwr technoleg gynorthwyol y DU, mae ein tîm arbenigol yma i helpu.

Cymorth o Bell

Rydym yn cynnig cymorth o bell i'n myfyrwyr DSA drwy Team Viewer. Mae hyn yn ein galluogi i gael mynediad i'ch cyfrifiadur a datrys unrhyw faterion technegol sydd gennych. Mae angen mynediad llawn i'ch system a dim ond os ydych yn gyfforddus yn caniatáu i ni fynd i mewn i'ch cyfrifiadur y dylid dewis yr opsiwn hwn.

Lawrlwytho TeamViewer

Hyfforddiant

Dim ond rhan o'r ateb yw cael y feddalwedd neu'r caledwedd cywir. Heb hyfforddiant priodol gellir gwastraffu'r asedau hyn os nad ydych yn gwybod sut i'w defnyddio'n iawn. Bydd ein hyfforddwyr arbenigol yn sicrhau eich bod yn cael 100% o'r offer hyn.

Archebwch eich hyfforddiant

Fix-KB

Mae Fix-KB yn sylfaen wybodaeth o atebion cymorth. Mae hwn yn gyfleustod sy'n agored i'r cyhoedd ond mae'n canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi myfyrwyr sydd wedi derbyn offer a thechnoleg gynorthwyol drwy'r cynllun DSA.

Mae'r erthyglau a gyhoeddir gennym yn ceisio helpu myfyrwyr, sydd â lefel amrywiol o brofiad TG, gan ddefnyddio cyfarwyddiadau cam wrth gam iddynt gyflawni'r atebion y byddem fel arall yn eu darparu dros y ffôn.

Rydym yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion cymorth o galedwedd i feddalwedd, argraffwyr i glustffonau.

Mae ein sylfaen wybodaeth yn cynnwys atebion, yn hawdd eu dilyn cyfarwyddiadau ac awgrymiadau ar gyfer pob dydd ac offer a meddalwedd arbenigol.

Gallwch ddod o hyd i atebion drwy ddefnyddio ein swyddogaeth chwilio neu'r bar ochr categorïau.

Ewch i Fix-KB