Gyrfaoedd

Ein gweledigaeth yw creu cymdeithas gynhwysol, un sy'n cwmpasu amrywiaeth ac sy'n rhyddhau potensial unigolyn sy'n datblygu dynoliaeth.

Rydym yn dod â'n diwylliant a'n moeseg i galonnau a meddyliau ein gweithwyr.  Rydym yn addo cyflawni ar gyfer ein gweithwyr ac, yn eu tro, maent yn addo cyflawni'r hyn yr ydym wedi'i addo i'n cwsmeriaid.

Mae ein henw da yn bwysig i ni ac mae bod yn foesegol yn golygu gwneud y peth iawn. Mae ein gweithgareddau'n cyd-fynd â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau'r cwmni. Caiff moeseg y cwmni ei hintegreiddio drwy gyfres o negeseuon o'r brig i lawr.

Mae Microlink yn meithrin cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, tegwch, cydymffurfiaeth gyfreithiol ac yn cymeradwyo diwylliant a phroffesiynoldeb y cwmni bob amser. Rydym yn sicrhau bod ein cyfathrebiadau'n glir ac yn rhydd o ragfarn anymwybodol gan gydnabod ein gweithlu amrywiol.   Rydym wedi ymgorffori cynwysoldeb drwy set gyson o foeseg waeth beth fo'r ffiniau.