Datganiad Hygyrchedd y Wefan

Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We

Mae Microlink PC UK Ltd wedi bod yn defnyddio safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau, ac yn hawdd ei ddefnyddio i bawb.

Mae gan y canllawiau dair lefel o hygyrchedd (A, AA ac AAA). Rydym wedi dewis Lefel AA fel y targed ar gyfer gwefan Microlink.

Rydym wedi gweithio'n galed ar wefan Microlink ac yn credu ein bod wedi cyflawni ein nod o hygyrchedd Lefel AA. Rydym yn monitro'r wefan yn rheolaidd i gynnal hyn, ond os ydych yn dod o hyd i unrhyw broblemau, cysylltwch â ni. Cysylltwch â ni yn azadeh.sotoudeh@microlinkpc.com i roi adborth neu roi gwybod am faterion.

Defnyddio'r wefan hon

Mae nifer o adnoddau eraill a allai helpu i weld ein tudalennau gwe:

 • Defnyddiwch opsiynau Hygyrchedd digidol drwy glicio ar y ddolen "Dewisiadau Hygyrchedd" ar ochr dde uchaf
  y dudalen. Mae hyn yn caniatáu i chi gynyddu a lleihau maint y ffont yn ogystal â newid y dudalen
  lliwiau sy'n gweddu'n well i chi.
 • Defnyddiwch reolaethau Zoom os ydych chi am newid maint testun:
 • I ehangu testun, pwyswch yr allweddi Ctrl a + ar yr un pryd i chwyddo hyd at 300% heb y
  testun yn gollwng oddi ar y sgrin.
 • I ddychwelyd i'r maint diofyn pwyswch y bysellau Ctrl a 0 (sero) ar yr un pryd.
 • I leihau maint y testun, pwyswch yr allweddi Ctrl ac – ar yr un pryd;
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Defnyddiwch ategion porwr neu dechnoleg gynorthwyol fel darllenwyr sgrin i restru'r penawdau a
  is-benawdau yn y dudalen ac yn mynd yn syth i'r pennawd sydd ei angen arnoch.
 • Gall defnyddwyr technoleg gynorthwyol fel darllenwyr sgrin gael rhestr o'r holl ddolenni ar dudalen a
  deall eu pwrpas o'r testun cyswllt.

Diweddariad diweddaraf

Cafodd y datganiad hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 20 Medi 2022. Rydym yn diweddaru'r datganiad hwn yn flynyddol a byddwn yn ei adolygu nesaf ym mis Medi 2023.