Amdanom ni

Sefydlwyd Microlink 30 mlynedd yn ôl ar egwyddorion sylfaenol datrysiadau sy'n canolbwyntio ar bobl i oresgyn rhwystrau i weithio a dysgu.

Sefydlwyd y cwmni gyda ffocws ar gefnogi myfyrwyr Addysg Uwch ag anableddau gan ddau entrepreneur eu hunain. Trwy'r nawdegau, chwaraeodd swyddogion gweithredol Microlink ran flaenllaw yn esblygiad DSA (Lwfans Myfyrwyr Anabl).

Yna trodd sylw at drawsnewid y broses o Addasiadau yn y Gweithle.

Gan ddefnyddio'r model cymdeithasol o anabledd fel cwmpawd arweiniol, arloesodd Microlink symleiddio datrysiadau a chymorth asesu (trwy ddatblygu brysbennu arbenigol), cyflwyno atebion trac cyflym gyda phecynnau safonedig, lleihau costau a chodi ansawdd, gyda chefnogaeth prosesau busnes a alluogodd fynd ar fwrdd cleientiaid corfforaethol aml-genedlaethol i unioni safonau a llinellau amser, i gyd er budd unrhyw berson ag anabledd yn y gweithle.

Yn 2011, dyfarnwyd OBE i'r Prif Swyddog Gweithredol Dr Nasser Siabi am ei gyfraniad i helpu dros 300,000 o bobl anabl i drosglwyddo o addysg i fyd gwaith. Erbyn 2023, mae'r nifer wedi codi i ymhell dros 500.000.

Ein Sylfaenwyr

Dr Nasser Siabi OBE

Nasser yw Prif Swyddog Gweithredol Microlink PC (UK) Ltd a sefydlwyd ym mis Tachwedd 1992. Cenhadaeth graidd y cwmnïau yw darparu rheolaeth anabledd a thechnoleg gynorthwyol i'r gweithle a chyfleusterau addysgol, gweithio tuag at gymdeithas gynhwysol a chynnig cymorth drwy gydol oes pobl.
Dysgu mwy

Vee Ganjavian

Vee yw cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Microlink. Mae'n rasiwr pur ac mae wedi gyrru Microlink i gyflawni ei lwyddiant.
Dysgu mwy

Ein Gwobrau

Ein Manylion Adnabod